Om du vil hjelpe til med å få området på plass før festival eller å få alt utstyret ned etter festivalen, så er dette noe for deg. Opprigg og nedrigg av området innebærer bæring og montering/demontering av utstyr og benker, snekring, montering/demontering av telt, barer, gjerder, i tillegg legge opp strøm/vann. Dette kan være passende for deg som har et handy-gen i deg og kompetanse eller erfaring fra ulike håndverksyrker.