Bistå med opprigg og/eller nedrigg av lyd og lys. Torsdag og eller søndag. Dette arbeidet er ikke alt for krevende fysisk, så det passer for de aller fleste.