Det er strengt forbudt for unge under 18 år å nyte alkohol og å være beruset på festivalen. Det er også forbudt å kjøpe alkohol til mindreårige. Overtredelse fører til bortvisning fra området og avklipt festivalbånd. Det vil ikke være mulig å komme inn på festivalen om man får båndet klippet av ordenspersonell.

Synlig berusede voksne med ansvar for barn under 18 år vil, sammen med den mindreårige, bli vist ut fra stedet. Melding vil bli gitt til politiet.