Følgende er en kontrakt mellom undertegnede frivillig og Beitostølen Live AS. Kontrakten fungerer i tillegg som et samtykkeskjema for bruk av den frivilliges persondata i søknadsprosessen. Sensitiv informasjon som personnummer behandles kun av databehandler/systemleverandør (Arkon) og vil kun bli frigitt ved ev. ettersyn av personallister.

UNDERTEGNEDE FORPLIKTER SEG TIL Å;

 • Følge vaktplan og møte presist til skiftet h*n har satt seg opp på
 • Følge norsk lov, samt retningslinjer satt av Beitostølen Live
 • Være edru i arbeidstiden
 • Ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangøren. Henvis til daglig leder Atle Dalen
 • Bruke tildelt arbeidstøy på jobb. Dette fås på frivilligmøtet eller i forkant av første skift
 • Melde fra til nærmeste trivselsvakt/vekter dersom avvik observeres (f.eks. mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer mulige brann-/personskader)
 • Fremvise sykemelding eller legeerklæring dersom medarbeider blir hindret i å møte opp til vakten vedkommende har meldt seg opp til

BEITOSTØLEN LIVE FORPLIKTER SEG TIL Å

 • Tilrettelegge for gode arbeidsforhold
 • Gi undertegnede tilstrekkelig informasjon og opplæring for å kunne utføre tildelte arbeidsoppgaver
 • Gi undertegnede ett måltid per vakt
 • Gi undertegnede arbeidsklær i form av t-skjorte
 • Gi medarbeider ett personlig festivalpass som gir fri entré til Beitostølen Live 2020

SANKSJONER OG OPPHØR AV AVTALEN

Dersom undertegnede frivillig ikke overholder avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet og fakturere for festivalpass med administrasjonsgebyr. Ved mislighold og upassende atferd risikerer medarbeider utestengelse fra årets festival, samt fremtidige festivaler.

PERSONVERN

Medarbeider tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte

 • Personopplysningene vil bli brukt av frivilligteamet under behandling av søknad og til administrering under avvikling. Kontaktopplysninger blir formidlet til gruppeledere for å avtale arbeidstider, og kontakt under festivalen
 • Alle opplysninger blir anonymisert og brukt til intern rapportering/evaluering i etterkant av festivalen
 • Personopplysninger blir ikke delt med eksterne partnere
 • Innsyn i data gis den frivillige ved forespørsel og vil bli slettet etter to år med mindre den frivillige ønsker sletting av data på et tidligere punkt