Følgende er en kontrakt mellom undertegnede frivillig og Beitostølen Live AS. Kontrakten fungerer i tillegg som et samtykkeskjema for bruk av den frivilliges persondata i søknadsprosessen. Sensitiv informasjon som personnummer behandles kun av databehandler/systemleverandør og vil kun bli frigitt ved ev. ettersyn av personallister.

UNDERTEGNEDE FORPLIKTER SEG TIL Å;

BEITOSTØLEN LIVE FORPLIKTER SEG TIL Å

SANKSJONER OG OPPHØR AV AVTALEN

Dersom undertegnede frivillig ikke overholder avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet og fakturere for konsertbillett med administrasjonsgebyr og merkostnader. Ved mislighold og upassende atferd risikerer medarbeider utestengelse fra årets festival, samt fremtidige festivaler.

PERSONVERN

Medarbeider tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte